sobota, 13 Lip 2024

Obrotowy Podstawowy

Przeznaczenie
finansowanie rzeczowych środków do produkcji rolnej tj.:
1) zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
2) zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
3) zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,
4) zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
5) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
6) zakup paliwa na cele rolnicze.

Termin spłaty do 12 m-cy,

Wysokość kredytu
do 2 000,00 zł na 1 ha użytków rolnych

Zabezpieczenie
- weksel in blanco,
- ustalane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu

Wymagane dokumenty

- Wniosek o kredyt (wersja edytowalna),
- Nakazy podatkowe, umowy dzierżawy.


Zalety kredytu

- niskie oprocentowanie,
- możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
- szybka decyzja kredytowa,
- brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie