sobota, 15 Cze 2024

Rachunki rozliczeniowe dla firm i instytucji

Rachunek bieżący dla firm i instytucji - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi.

Dla kogo?

Posiadaczami rachunku dla firm mogą być:

- Podmioty gospodarcze,
- Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe,
- Fundacje i stowarzyszenia,
- Inne jednostki nie będące podmiotami gospodarczymi.

Posiadacz rachunku  może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem  w granicach określonych w pełnomocnictwie.

Korzyści

Posiadanie takiego rachunku dla firm i instytucji umożliwia:

- Gromadzenie środków pieniężnych,
- Szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
- Swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
- Zaciągniecie kredytu w rachunku bieżącym,
- Korzystanie z karty  bankomatowej międzynarodowej  VISA Business Debetowa,
- Dokonywanie transakcji w kraju i za granicą za pośrednictwem kart płatniczych,
- Możliwość wypłat gotówki bez prowizji w ponad 4000 bankomatach na terenie całego kraju,
- Nieograniczony dostęp do rachunku – 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu,
- Dostęp do rachunku za pośrednictwem usług bankowości internetowej (CUI),
- Po każdej operacji powodującej zmianę salda na rachunku Bank sporządza wyciąg bankowy dla Posiadacza rachunku.

Odsetki

Bank stosuje kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym  na koniec kwartału kalendarzowego.

Oprocentowanie

Bank stosuje zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym.

Niezbędne dokumenty:

- Zaświadczenie o nadaniu REGON, NIP,
- Inne dokumenty jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów.

Formularze:

Pełnomocnictwo do rachunku.

Środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym w BS w Leśniowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Więcej informacji na stronie http://bfg.pl