sobota, 15 Cze 2024

Zastrzeganie kart

 

Karta VISA

 

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży), a także wejścia w posiadanie kodu PIN przez osoby niepowołane, należy bezzwłocznie dokonać zastrzeżenia karty powiadamiając
Contact Center Banku BPS S.A. :

1) telefonicznie pod całodobowym numerem 0 86 215 50 50 lub na infolinię 0 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora) ,
2) faksem nr. 0 86 215 50 51
3) telefonicznie pod numerem ogólnopolskim +48 828 828 828
4) telefonicznie w dowolnym centrum VISA ,
5) osobiście lub telefonicznie w placówce sprzedażowej Banku, która wydała kartę,
6) osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Dokonując telefonicznego zastrzeżenia karty należy podać dane pozwalające na identyfikację karty, która ma być zastrzeżona .
Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik karty lub Posiadacz rachunku ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce sprzedażowej Banku,  która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

 

Karta bankomatowa własna


W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży), a także wejścia w posiadanie kodu PIN przez osoby niepowołane, należy bezzwłocznie dokonać zastrzeżenia karty powiadamiając
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach.

nr. tel.: 0 82 567 50 40 lub 0 82 567 54 65

Dokonując telefonicznego zastrzeżenia karty należy podać dane pozwalające na identyfikację karty, która ma być zastrzeżona oraz niezwłocznie potwierdzić zastrzeżenie w placówce banku w formie pisemnej.

Formularze do pobrania:
- Wniosek o wydanie karty własnej
- Zgłoszenie zastrzeżenia karty własnej