sobota, 15 Cze 2024

Kredyt rolniczy o stałej stopie oprocentowania

Przeznaczenie
Zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej


Termin spłaty do 24 m-cy, spłata kredytu może być dokonywana jednorazowo lub w ratach ustalonych z kredytobiorcą .


Wysokość kredytu
do 80% nakładów

Zabezpieczenie
- weksel in blanco,
- ustalane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu.

Wymagane dokumenty
- Wniosek o kredyt ,
- Nakazy podatkowe, umowy dzierżawy.

Zalety kredytu
- niskie oprocentowanie ,
- możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
- szybka decyzja kredytowa,
- brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie.