sobota, 13 Lip 2024

Kredyt w rachunku bieżącym


Przeznaczenie
finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością.


Oprocentowanie kredytu według zmiennej lub stałej stopy.


Okres kredytowania do 12 miesięcy


Wysokość kredytu
na ile pozwala zdolność kredytowa


Zabezpieczenie
- weksel in blanco,
- negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu.

Wymagane dokumenty
- Nakazy podatkowe,
- umowy dzierżawy.

Opcjonalnie

-  Informacje o poręczycielu: rolnik, osoba fizyczna

Zalety kredytu
- szybka decyzja kredytowa,
- brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie.