sobota, 13 Lip 2024

Zawieszenie spłaty kredytu - COVID-19


W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, Bank dostrzegając potencjalne ryzyko wystąpienia problemów w spłacie kredytów umożliwia klientom Banku okresowe zawieszenie spłat rat kredytowo – odsetkowych. Z takiej formy pomocy mogą skorzystać klienci indywidualni i instytucjonalni. Wniosek o zawieszenie spłat musi zawierać uzasadnienie pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorcy wywołanej pandemią koronawirusa.

O szczegóły można zapytać dzwoniąc do Oddziału Banku.


Wnioski - Klient indywidualny

Wnioski - Klient instytucjonalny