wtorek, 27 Lut 2024

60 - lecie Banku Spółdzielczego w Leśniowicach


19 maja 2012 r. Bank Spółdzielczy w Leśniowicach świętował uroczystość 60-lecia. Wydarzenie było doskonałą okazją do przedstawienia historii i dorobku Banku, a jednocześnie do uhonorowania odznakami działaczy samorządu bankowego oraz byłych i obecnych pracowników.

Oficjalne obchody jubileuszu odbyły się w Chełmskim Domu Kultury.  Uroczystość jubileuszową swoją obecnością zaszczycili między innymi: Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Przedstawiciele Zw. Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, Wiceprezes BPS S.A. Pan Piotr Pokropek, Starosta powiatu krasnystawskiego, Sekretarz powiatu chełmskiego, Wójtowie gmin: Leśniowice, Kraśniczyn  i Wojsławice oraz Prezesi sąsiednich i zaprzyjaźnionych Banków Spółdzielczych.

Obchody rocznicowe rozpoczęto od projekcji filmu o Banku i odśpiewania Hymnu Spółdzielców. Uczestników jubileuszu i gości powitał Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Leśniowicach Pan Ryszard Buk. Następnie Prezes BS w Leśniowicach Pan Franciszek Lubaś wygłosił okolicznościowe wystąpienie, w którym zaprezentował krótką historię Banku. Podkreślając fakt, że Bank Spółdzielczy w Leśniowicach, to Bank ze stu procentowym polskim kapitałem. Jego misją jest nie maksymalizacja zysku, lecz być użytecznym dla społeczności lokalnej, regionu i gospodarki narodowej. A podstawową różnica między bankiem spółdzielczym i bankiem komercyjnym jest filozofia działania. Bank Spółdzielczy to spółdzielnia, czyli ludzie którzy razem coś tworzą. Natomiast bank komercyjny jest nastawiony na maksymalizację zysku. Bogata historia Banku Spółdzielczego w Leśniowicach zawarta została w specjalnie przygotowanej monografii „60 lat w służbie mieszkańcom”.

Kulminacyjnym punktem uroczystości jubileuszowych było wręczenie odznaczeń.  Odznakę Krajowej Rady Spółdzielczej „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” otrzymali działacze samorządu bankowego: Ryszard Buk, Mieczysław Kozaczuk, Franciszk Lubaś, Mirosław Lisowski, Czesław Rzeźnik.

Honorowe odznaczenie im. Franciszka Stefczyka „Za zasługi dla Spółdzielczości Bankowej” z rąk Prezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pana Jerzego Różyńskiego otrzymało12 pracowników i działaczy samorządowych.

Złotą odznaką „Za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej” zostali odznaczeni działacze samorządowi i pracownicy Banku: Ryszard Buk, Krystyna Borsuk, Teresa Wędzina, Bogdan Pastuszak, Jolanta Jonak, Krzysztof Gawrjołek, Teresa Śliwińska, Teresa Szkałuba, Krystyna Fajks, Leszek Nędzi,  Henryka Lepionka, Ewa Saganek, Maria Lubaś, Elżbieta Romanek, Jadwiga Malinowska, Grażyna Chadam, Maria Dubij, Marzenna Wrześniewska, Elżbieta Fedorowicz, Bożena Adamczuk, Lilianna Kapyś, Liliana Angeluk, Elżbieta Pietryczuk. Odznaczenia wręczył Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Pan Piotr Pokropek i Czł. Rady Nadzorczej BPS S.A. Roman Hrynkiewicz.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w podziękowaniu za dotychczasową pracę społeczną lub zawodową wyróżniła dyplomami uznania byłych działaczy samorządu bankowego oraz emerytowanych pracowników.

Bank Spółdzielczy w Leśniowicach posiada swoje placówki w pięciu gminach: Leśniowice, Dorohusk, Kraśniczyn, Wola Uhruska i Żmudź, i tam prowadzi obsługę bankową społeczności lokalnych.

Obecni na uroczystości jubileuszowej goście w swoich wystąpieniach nawiązywali do historii i tradycji Banku, podkreślali jego zaangażowanie w sprawy lokalne oraz fakt, że jest to Bank polski i bezpieczny. Do władz i pracowników Banku kierowano wyrazy uznania dla pozytywnie rozwijającej się działalności.

Jubileuszową galę  uświetnił występ Par Formacji Tańców Latynoamerykańskich TAKT  przy ChDK oraz znany i lubiany Alosza Awdiejew, którego koncert zakończył obchody rocznicowe.

DSC_0029DSC_0046DSC_0047DSC_0060DSC_0062DSC_0071DSC_0072DSC_0074DSC_0077DSC_0084DSC_0085DSC_0086DSC_0087DSC_0088_rtDSC_0091_rtDSC_0093_rtDSC_0096_rtDSC_0098DSC_0102DSC_0105DSC_0117DSC_0117nDSC_0118nDSC_0125DSC_0127nDSC_0128nDSC_0134nDSC_0135DSC_1128DSC_1133DSC_1138